Inledning

De versioner av projekteringsanvisningar som tas med vid projektstart är också de versioner av projekteringsanvisningar som ska jobbas emot och vara giltiga versioner genom hela projektet. När versionsuppdatering ges ut ska projektledaren lyfta detta i projektmöte och beslut för avvikelse hanteras och dokumenteras.

Utformning, val av material och tekniska lösningar ska utgå ifrån lång livslängd och långsiktig förvaltning samt sunda och trygga miljöer för hyresgäster, brukare och besökare. Projekteringsarbetet ska utgå från dessa handlingar och det är projekteringsgruppens ansvar att riktlinjerna följs.

Vid val av utförande ska främst standardsortiment avseende mått, färger och produkter väljas. Finns det olika förslag på lösningar eller ny innovation bedöms dessa utifrån LCC/LCA-analyser jämte gruppens erfarenheter.

Vid granskning i projekteringsskedet ska projekteringsgruppen stämma av handlingarna mot projekteringsanvisningarna.

Avsteg hanteras/beslutas i projekteringsgrupp med Motala kommuns representant och antecknas i projekteringsmötesprotokoll. Identifieras motstridande uppgifter mot annat av Motala kommun definierat underlag ska detta hanteras inom projekteringsgruppen.

Synpunkter på innehåll och förslag på förbättring tas tacksamt emot – mailas fastdok@motala.se och märks med ”förbättringsförslag projekteringsanvisning gällande disciplin”, tas upp i pågående projektering eller på erfarenhetsåterföringsmöten.

Föreskrifter

Vid projektering utifrån dessa projekteringsanvisningar gäller följande rangordning:

1. Gällande lagar och myndighetskrav och föreskrifter.
2. Branschspecifika föreskrifter.
3. Projekteringsanvisningar samt verksamhetskrav.

– AMA Hus och RA – senaste upplagan
– Miljökrav/materialkrav – Miljöbyggnad silver
– Toleranser AMA – klass A
– Ljud – verksamhetskrav och Miljöbyggnadskrav
– Säkerhet – verksamhetskrav
– Brand – myndighetskrav och verksamhetskrav
– Tillgänglighet – myndighetskrav och verksamhetskrav
– Generellt – se krav för respektive verksamhet

Förtydliganden

Förtydliganden nedan avser vanligt förekommande uttryck i Motala kommuns projekteringsanvisningar. För att skapa en gemensam förståelse för och förhållning till dessa uttryck följer nedan förtydliganden.

– Beställare – Motala kommun
– Motala kommuns representant – Projektspecifik person hos beställare
– Projekt-/projekteringsledare – Av Motala kommun anlitad Projekt-/projekteringsledare
– Projektgrupp – Projektörer i aktuellt projekt
– Verksamhet – Tilltänkt eller befintlig verksamhet i byggnad/fastighet

Förtydliganden nedan avser vid versionsuppdateringar. För att skapa en gemensam förståelse.
– Ny text stående textstil i svart med grå markering.
Utgående text stående textstil i svart som är genomstruken.

Anvisningsansvariga

Anvisning Namn och befattning Mail och telefonnummer
Motala kommuns projekteringsanvisning, Mark, Bygg Horiye Nyhlén
Byggingenjör
horiye.nyhlen@motala.se
0141-22 62 05
Miljö, Energi, Solceller Carina Rashidi Ståhlberg
Energi- och miljöingenjör
carina.rashidi.stahlberg@motala.se
0141-22 50 87
Brandskydd Bilaga 1 Brandskydd – Värdering tillgänglighet-frångänglighet (2023-01-31) Mikael Cederberg
Brandingenjör // Brandskyddssamordnare
mikael.cederberg@motala.se
0141-22 24 86
Transportsystem Bilaga 4 LCC Carl Melin
Fastighetsförvaltningschef
carl.melin@motala.se
0141-22 50 93
El/Tele/Data John Eriksson
Driftingenjör El
john.eriksson@motala.se
0141-22 33 82
Styr, VS, Sprinkler, Varukyla, Ventilation Peter Lundgren
VVS-ingenjör
peter.lundgren@motala.se
0141-22 50 91

Samtliga anvisningar

1. Motala kommuns gemensamma projekteringsanvisning
2. Projekteringsanvisning Mark
3. Projekteringsanvisning Bygg
4. Projekteringsanvisning Miljö
5. Projekteringsanvisning Energi
6. Projekteringsanvisning Solceller
7. Projekteringsanvisning Brandskydd – Bilaga 1 Brandskydd – Värdering tillgänglighet-frångänglighet (2023-01-31
8.Projekteringsanvisning Transportsystem
9. Projekteringsanvisning El/Tele/Data
10. Projekteringsanvisning Styr
11. Projekteringsanvisning VS
12. Projekteringsanvisning Sprinkler
13. Projekteringsanvisning Varukyla
14. Projekteringsanvisning Ventilation

Stöddokument

Nedan bilagor tillhör samtliga projekteringsanvisningar.
– Bilaga 1 ”Motala kommuns anvisningar för drift- och underhållsinstruktioner” senaste upplagan
– Bilaga 2 ”Mall Avstegsrapport” senaste upplagan
– Bilaga 3 Skyltprogram se länk Anvisningar för skyltar – Motala extranät
– Bilaga 4 LCC